Diona wijayanti

2 Mei 2018 Alfian Fajar Syidik

Walaupun, tidak ada undang-undang atau peraturan yang melarang overtrading untuk masing-masing trader, tetapi yang mesti dipahami overtrading dapat merusak portofolio. Trading ...

(1)  2  3  4  5  6